_exTqrGc8

Ngày 2022-11-10 08:49     HITS: 170

_exTqrGc8

? 11 người đầy đủ, tại sao bản đồ kích thước tiêu chuẩn của 11 người trông rất quyến rũ? Hình dạng của 11 sân bóng đá của 11 người là gì? Chúng tôi đề nghị một trong những người l Bản đồ kiểu dáng sân vận động b Đồng thời, mô hình này cũng đã thiết kế một cửa hàng hai sân bóng tiêu chuẩn 4 người (năm người).

Đồng thời, các tòa án nơi cửa hàng khu vực thứ hai được cải tạo đang đặt một bãi cỏ bán nguyệt, và một số chủ sở hữu địa điểm sân vận động sẽ đề nghị chúng tôi sẽ thực hiện một số thiết kế.

Sau đây được trích từ Công ty TNHH Dự án Xây dựng Công viên bóng đá Yaokou, Cục Văn hóa và Thể thao của Quận Huang× Một sân bóng đá -meter với một sọc có màu cầu vồng nổi trên đó.

Cửa [UNK] Đặt thành hai lưới tản nhiệt ngang và có hai thanh dọc ở cả hai bên.

Hai bên là khu vực né

Powered by kubet 79 @2013-2022 RSS地图 HTML地图